حزب اعتدال و توسعه 28 فروردين 1398 ساعت 19:59 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/173/احزاب-تاکید-نقاط-مشترک-همدلی-وفاق-ایجاد-کنند -------------------------------------------------- دبیر حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر: عنوان : احزاب با تاکید بر نقاط مشترک،همدلی و وفاق ایجاد کنند -------------------------------------------------- نائب رئیس خانه احزاب استان بوشهرعنوان کرد: هدف ما در سال جاری این است که تعامل خوبی بین خانه احزاب با احزاب و گروه‌های صنفی و سیاسی مختلف در استان، جهت انتخاب آگاهانه و هوشمندانه با در نظر گرفتن منافع ملی و استانی بر اساس شاخص تعهد و تخصص برای مجلس شورای اسلامی باشد. متن : دبیر حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر عنوان کرد: هدف ما در سال جاری این است که تعامل خوبی بین خانه احزاب با احزاب و گروه های صنفی و سیاسی مختلف در استان، جهت انتخاب آگاهانه و هوشمندانه با در نظر گرفتن منافع ملی و استانی بر اساس شاخص تعهد و تخصص برای مجلس شورای اسلامی باشد. محمد صادق حاجیانیدر گفتگو با اتحاد خبر ضمن تشکر از رسانه ها از آنها خواست با شفافیت برنامه های کاندیداها را جهت تصمیم گیری بهتر و منطقی تر بر اساس نظام شایسته سالاری و خدمت بیشتر به مردم پوشش دهند. نائب رییس خانه احزاب استان بوشهر با بیان اینکه هدف ما این است که در سال جدید با احزاب و گروه های سیاسی و صنفی و همچنین نخبگان بتوانیم در عرصه اجتماعی، سیاسی، عملکرد مطلوبی به معرض نمایش بگذاریم، گفت: به عنوان نمونه در موضوع اقدام ترامپ علیه سپاه پاسداران، فصل مشترکی میان تمام گروه های سیاسی علی رغم وجود اختلافات سلیقه ای رقم خورد و لذا انتظار داریم همه احزاب با مشارکت خانه احزاب بتوانند با تاکید روی نقاط مشترک، همدلی و وفاق را ایجاد نمایند.