حزب اعتدال و توسعه 7 خرداد 1397 ساعت 4:09 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/91/دبیر-حزب-اعتدال-توسعه-اصفهان-ایجاد-فشار-دولت-یعنی-بازی-پازل-دشمن -------------------------------------------------- عنوان : دبیر حزب اعتدال و توسعه اصفهان: ایجاد فشار بر دولت یعنی بازی در پازل دشمن -------------------------------------------------- این فعال سیاسی اعتدالگرا گفت: «اینکه برخی افراد و جریان‌ها بدون توجه به منافع کلان ملی و مصلحت نظام بخواهند از فضای مسمومی که به واسطه عملکرد دولت آمریکا ایجاد شده در مسیر منافع حزبی و گروهی خود استفاده کنند، اصلا پذیرفتنی نیست». متن : دبیر حزب اعتدال و توسعه استان اصفهان گفت: رسانه ها افراد و جریان هایی که در این شرایط که دولت آمریکا ایجاد کرده است، به دنبال مچ گیری و یا فشار بر دولت هستند ناخواسته در همان پازلی بازی می کنند که مطلوب دشمنان است. امیر مسعود هراتیان عضو با سابقه حزب اعتدال و توسعه و دبیر این حزب در استان اصفهان در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت همدلی مسئولان و سیاستمداران ایرانی مقابل اظهارات مسئولان آمریکایی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که ملت ایران و عموم کنشگران سیاسی و حتی منتقدان منصف داخلی، فارغ از جناح بندی های مرسوم سیاسی و نیز اختلاف دیدگاه و سلایقی که دارند، همواره در برابر دشمنان خارجی موضع واحدی گرفته اند و منافع ملی را بر هر چیز دیگری ترجیح داده اند. وی ادامه داد: اکنون هم که سران جدید ایالات متحده آمریکا با زیرپا گذاشتن تعهدات بین المللی خود به شکلی آشکارا و عریان برنامه های خصمانه خود را اعلام کرده و به دنبال اجرایی کردن آن هستند، ضروری است که همه فعالان سیاسی و ارگان های رسانه ای آنها درکی درست از وضعیت کنونی و مخاطرات احتمالی در آینده داشته باشند. این فعال سیاسی اعتدالگرا گفت: اینکه برخی افراد و جریان ها بدون توجه به منافع کلان ملی و مصلحت نظام بخواهند از فضای مسمومی که به واسطه عملکرد دولت آمریکا ایجاد شده در مسیر منافع حزبی و گروهی خود استفاده کنند، اصلا پذیرفتنی نیست. وی در ادامه تاکید کرد: آنچه که اکنون بیش از هر چیز از رسانه ها و فعالان سیاسی انتظار می رود این است که هم راستا با سیاست های کلان کشور و در همکاری با ارکان تصمیم گیر و مجریان دستگاه دیپلماسی ایران اجازه ندهند فضای عمومی کشور و اذهان شهروندان با تزریق پیام های نا امید کننده و البته نادرست مشوش شود. هراتیان در پایان گفت: طبعا هیچ فردی اجازه و البته توان نیت خوانی ندارد. با این وجود با قاطعیت باید بگویم رسانه ها افراد و جریان هایی که در این شرایط به دنبال مچ گیری و یا فشار بر دولت هستند ناخواسته در همان پازلی بازی می کنند که مطلوب دشمنان است.