حزب اعتدال و توسعه 11 فروردين 1394 ساعت 4:32 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/38/میثاق-نامه-اعضا-هواداران -------------------------------------------------- عنوان : میثاق‌نامه اعضا و هواداران -------------------------------------------------- پایبندی به مفاد این میثاق‌نامه برای همه اعضای حزب اعتدال و توسعه الزامی است. متن : میثاق نامه اعضاء و هواداران حزب اعتدال و توسعه اینجانب ضمن مطالعه دقیق بیانیه تاسیس، اساسنامه، مرامنامه و منشور توسعه اعتدالی حزب اعتدال و توسعه، در سلامت عقلی و با اختیار کامل، درخواست عضویت/ هواداری خود در حزب اعتدال و توسعه را تقدیم می کنم. من از هیچ تلاشی برای توسعه گفتمان اعتدال و ترویج دیدگاه های حزب اعتدال و توسعه در جامعه فروگذاری نخواهم کرد. در همین راستا متعهد به اجرای بدون تنازل این میثاق نامه بوده و می پذیرم که در صورت نقض هر یک از این موارد، کمیته انضباطی حزب، وفق مقررات درباره بنده تصمیم گرفته و در صورت لزوم نسبت به انتشار عمومی این سند اقدام کند. 1- با اعتقاد قلبی و التزام عملی به قانون اساسی و رکن ولایت فقیه، برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران، از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهم کرد. 2-ضمن پایبندی به اخلاق اسلامی و شعائر دینی، بر نقش بزرگان و شخصیت های تاثیرگذار در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی تاکید داشته و احترام به همه شخصیت های مورد وثوق نظام از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی را وظیفه خود می دانم. 3- خواسته های خود را صرفاً از فرآیندها و مراجع قانونی پیگیری کرده و به تصمیم مراجع مذکور گرچه خلاف نظرم باشد، تمکین خواهم کرد. 4- به اصل آزادی بیان و عقیده مصرّح در قانون اساسی اعتقاد داشته و در پاسداری از حقوق سیاسی مردم، حتی برای مخالفان خود نیز تلاش خواهم کرد. در مسیر توسعه سیاسی کشور، از تکثر سیاسی و فعالیت قانونمند دیگر احزاب حمایت می کنم. 5- ضمن احترام به دیدگاه های مخالف و چهره های مورد احترام آنها، از هجو، توهین و تحقیر چهره ها و دیدگاه های مخالف، پرهیز می کنم. 6- بر هویت مستقل حزب اعتدال و توسعه در سپهر سیاسی ایران، تاکید داشته، برای ارائه وجوه تمایز این حزب با دیگر احزاب و تفکرات سیاسی در سطح جامعه تلاش خواهم کرد و از هرگونه تعهد تشکیلاتی و سیاسی به جناح های سیاسی دیگر (بدون هماهنگی با حزب) خودداری خواهم کرد. 7- با اعتقاد بر این مهم که فراگیری گفتمان اعتدال در گرو تکثیر این مشی در احاد جامعه است، تلاش می کنم الگویی عینی از کارآمدی این گفتمان در رفتار شخصی و اجتماعی باشم و در ترویج گفتمان اعتدالی و دفاع از منافع حزب اعتدال و توسعه، اصل را بر استدلال عقلی گذاشته و از بروز رفتارهای هیجانی و غیرعقلایی پرهیز خواهم کرد. 8- گرایش من به حزب اعتدال و توسعه صرفاً تلاشی برای ایفای نقش در راستای اعتلای نظام اسلامی و ملت ایران بوده و پیوستن به این حزب با هدف کسب منافع شخصی و انتقاع مالی نبوده و نخواهد بود. 9- برای ارتقای جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی خود و دیگر هم حزبی هایم در چارچوب اصل شایسته سالاری، در فرآیندی قانونمند تلاش خواهم کرد. 10- چنانچه از سوی حزب اعتدال و توسعه، کاندیدای کسب جایگاهی مدیریتی در دولت، یا نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و .... شوم، پس از کسب این جایگاه، ضمن رعایت منافع ملی، تابع دیدگاه های کلان حزب بوده و صرفاً در چارچوب تصمیمات فراکسیونی حزب عمل خواهم کرد. 11- ضمن احترام به حق آزادی بیان در درون حزب، از وجود دیدگاه ها و سلایق مختلف درون حزب، در چارچوب مرامنامه و اساسنامه دفاع خواهم کرد. 12- دیدگاه های خود در مورد مسائل مختلف را به طور شفاف در درون حزب مطرح کرده، برای ترویج این دیدگاه و جلب نظر اکثریت اعضاء با هدف تاثیرگذاری بر تصمیمات کلان حزب تلاش می کنم. 13- هرگز از فرآیندهای تعریف شده درون حزبی عدول نخواهم کرد. خود را ملزم به رعایت سلسله مراتب تشکیلاتی و مکلف به تابعیت از دیدگاه های مصوب و رسمی حزب می دانم. همواره در ارائه دیدگاه های شخصی و مواضع رسمی حزب، تفکیک قائل خواهم بود. از فردگرایی، قومیت گرایی و منطقه گرایی پرهیز خواهم نمود و همواره مصالح حزبی را بر منافع فردی مقدم خواهم شمرد. 14- در ارائه اطلاعات و اخبار به هم حزبی هایم، از هرگونه پیش قضاوت یا گزینش سلیقه ای آن ها، خودداری کرده و با ارائه تصویری جامع و واقعگرایانه، ارکان حزب را در اتخاذ تصمیمات درست یاری می رسانم. (تصمیماتی که شاید با دیدگاه یا منافع شخصی ام همخوان نباشند) 15- ضمن تعهد به راستگویی و امانت داری به عنوان بالاترین سرمایه در تعاملات اجتماعی، رازداری و حفظ اسرار حزبی را همواره مدنظر خواهم داشت.