حزب اعتدال و توسعه 30 بهمن 1393 ساعت 10:29 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/2/شفیعی-جوانان-اعتدالی-باید-رسیدن-ایران-آرمانی-ایفای-نقش-کنند -------------------------------------------------- در همایش بزرگ جوانان عضو و هوادار حزب اعتدال و توسعه مطرح شد: عنوان : شفیعی: جوانان اعتدالی باید در رسیدن به ایران آرمانی ایفای نقش کنند -------------------------------------------------- رئیس کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه گفت: «جوان اعتدالی یعنی جوانی که هم شور و احساس جوانی دارد و هم از منطق، تفکر و تعقل برخوردار است. این جوان می تواند موتور محرکِ توسعه کشور باشد و در دستیابی به ایران آرمانی؛ یعنی ایرانی که در اسناد فرادستی کشور تعریف شده، نقش آفرینی کند». متن : رئیس کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه گفت: جوان اعتدالی یعنی جوانی که هم شور و احساس جوانی دارد و هم از منطق، تفکر و تعقل برخوردار است. این جوان می تواند موتور محرکِ توسعه کشور باشد و در دستیابی به ایران آرمانی؛ یعنی ایرانی که در اسناد فرادستی کشور تعریف شده، نقش آفرینی کند. مسعود شفیعی در همایش سراسری جوانان عضو و هوادار حزب اعتدال و توسعه با بیان این که ما نیاز داریم مرتبا در قالب چنین همایش هایی، در کنار هم باشیم تا همبستگی خود را به نمایش بگذاریم و تبادل نظر داشته و به هم امید و انگیزه دهیم، گفت: از شعار همایش یعنی "اسلام رحمانی، ایران آرمانی و جوان اعتدالی" ، نگرش ما به فضای سیاسی کشور مشخص می شود، امروز، اسلام رحمانی مورد ستم واقع شده و عده ای با ارائه نسخه های دروغین از اسلام، می خواهند تصویر دیگری از این دین آسمانی ارائه دهند، پس ما باید بر اسلام رحمانی که بر مبنای رحمت و مهربانی ایجاد شده تاکید کنیم. این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، همچنین اظهار کرد: ایران آرمانی در اسناد فرادستی، کشوری توسعه یافته تعریف شده که قرار است سرآمد کشورهای منطقه در علم و فناوری و دیگر عرصه ها باشد. پس ما باید در این جهت حرکت کنیم و خود را مقید بدانیم که ایران پیشرفته تر و توسعه یافته تری را بخواهیم و کاستی هایی که در این راستا وجود دارد را جبران کنیم. اینجاست که نقش جوانان پر رنگ تر می شود.